Kao firma koja se bavi termoenergetskom opremom više od 20 godina, možemo vam ponuditi stručnu uslugu utemeljenu na iskustvu, širok asortiman proizvoda visokog kvaliteta kao i ekipu eksperata koji sa visokim stepenom stručnosti obavljaju svoj posao.
Naučili smo da naši klijenti imaju drugačije potrebe, ali smo isto tako naučili kako da izađemo u susret većini i zadovoljimo dobar deo tih potreba.
Naša ponuda obuhvata:
1.
Proizvodnju kotlova
2.
Proizvodnju posuda pod pritiskom
3.
Proizvodnju razne termotehničke opreme
4.
Remont i montažu termotehničke opreme
5.
Servisiranje gorionika i automatike
6.
Pregled unutrašnjih gasnih instalacija
7.
Prodaju rezervnih delova
8.
Projektovanje termotehničkih i gasnih instalacija
“Kotlovi” DOO
Copyrights: “Kotlovi” DOO 2013.